XACLEASING

marvel Organization, Projects January 27, 2021

The renovation work was carried out inside the head office of XACLEASING, a leading leasing company in the industry. We would like to thank the staff of XACLEASING for trusting us and wishing us success in our work! Customer:  # XACLEASINGProject name: XACLEASING head officeWork done: Interior work was done according to the interior designArea: 214 m2Duration: […]

RiverGarden

marvel Organization March 21, 2020

Байгууллагууд хэрэглэгчдээ татаж, борлуулалтаа нэмэгдүүлэх, ажилтнуудынхаа тав тухтай орчныг бүрдүүлж, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, брэндийнхээ үнэ цэнийг өсгөх зорилгоор өөрийн гэсэн өнгө төрх, онцлогийг илэрхийлсэн, дахин давтагдашгүй орчныг бүрдүүлэхийн тулд интерьерт хөрөнгө зарцуулах хандлага нэмэгдэж байна. Интерьерт зарцуулсан хөрөнгө нь байгууллагад үнэ цэнийг бий болгохын зэрэгцээ оруулсан хөрөнгөө эргэж нөхдөг ухаалаг хөрөнгө оруулалт байдаг. Бидэнд итгэл хүлээлгэн, […]

ХАСБАНК

marvel Organization March 21, 2020

Байнгын харилцагч “ХАС БАНК”-ны Чингэлтэй тооцооны төвийн дотор заслын ажлыг хийж, хүлээлгэж өглөө. Бидэнд итгэл хүлээлгэж, тогтмол хамтран ажилладаг ХАС БАНК-ны хамт олондоо талархал илэрхийлж, ажлын амжилт хүсье! Захиалагч: #ХАСБАНКТөслийн нэр: Чингэлтэй тооцооны төвХийгдсэн ажил: Интерьер зургийн дагуу дотор заслын ажил гүйцэтгэвТалбайн хэмжээ: 134 м2Хугацаа: 21 хоногОн: 2020 он