Гэрэлтүүлэг нь интерьерт чухал үүргийг гүйцэтгэдэг бөгөөд гэрэлтүүлгийн оновчтой төлөвлөлт, цахилгааны ерөнхий щит, хувиарлах самбар, ил болон далд хийгддэг монтажны ажилууд нь аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан, мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн байх нь чухал байдаг.

Marvel Design & Interior  нь цахилгааны холболт, давхарын самбар түүний ерөнхий оролт гэрэлтүүлэг, ерөнхий болон хувиарлах самбаруудыг байгууллага болон оффисын онцлогт тохируулан, мэргэжлийн өндөр түвшинд угсарч гүйцэтгэж байна.

БИД ТАНД:

-Ухаалаг ТӨЛӨВЛӨЛТ
-Инженерийн оновчтой ШИЙДЭЛ
ЧАНАРТАЙ МАТЕРИАЛын сонголт
АЮУЛГҮЙ байдлыг хангасан, мэргэжлийн монтаж
-Гүйцэтгэгчээс өгч буй ажил гүйцэтгэлийн чанарын баталгаа зэрэг цогц үйлчилгээг санал болгож байна.