Техник технолгийн эрин үед аж ахуйн нэгж байгууллагууд ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ, ДОМОФОН СИСТЕМ, ЦАГ БҮРТГЭХ СИСТЕМ-ийг ихээр ашиглах болсон. Аюулгүй байдлын шийдлүүд нь тухайн байгууллагын аюулгүй ажиллагаа, бүтээмжтэй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг.

Marvel Design & Interior нь хяналт, хамгаалалтын систем, домофон систем, цаг бүртгэх систем интернэт сүлжээ зэрэг цогц шийдлийг танд санал болгоно.