Оюу толгой ХХК-ийн хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал Д.Амарбаясгалан нь 2014 оноос компанийн үйл ажиллагаан дахь гэрээ хэлцэлд хуулийн зөвлөгөө өгөх, хууль, дүрэм журамтай холбоотой эрсдэлийг хянан зохицуулах, компани хуулиар хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж ирсэн.