Орон сууцны цогцолбор хороололын 1204, 1205В блокийн дотор заслын ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэж өглөө.

Харилцагчийнхаа “ХҮН ТӨВТЭЙ АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТ”-ийн үнэт зүйлийг шингээж, хүнд ээлтэй, хүүхдэд таатай, эко орчныг бүрдүүлсэн шилдэг төслийн ажилд нь хамтран ажилласандаа баяртай байна.

Бидэнд итгэл хүлээлгэж, хамтран ажилладаг захиалагчиддаа талархал илэрхийлж, цаашдынх ажилд нь өндөр амжилт хүсье

Төслийн нэр: Орон сууцны цогцолбор хороололын 1204, 1205В блокууд
Хийгдсэн ажил: Интерьер зургийн дагуу дотор заслын ажил гүйцэтгэв
Талбайн хэмжээ: 2,790 м2
Хугацаа: 12 сар
Он: 2019 он