Байгууллагууд хэрэглэгчдээ татаж, борлуулалтаа нэмэгдүүлэх, ажилтнуудынхаа тав тухтай орчныг бүрдүүлж, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, брэндийнхээ үнэ цэнийг өсгөх зорилгоор өөрийн гэсэн өнгө төрх, онцлогийг илэрхийлсэн, дахин давтагдашгүй орчныг бүрдүүлэхийн тулд интерьерт хөрөнгө зарцуулах хандлага нэмэгдэж байна.

Интерьерт зарцуулсан хөрөнгө нь байгууллагад үнэ цэнийг бий болгохын зэрэгцээ оруулсан хөрөнгөө эргэж нөхдөг ухаалаг хөрөнгө оруулалт байдаг.

Бидэнд итгэл хүлээлгэн, хамтран ажилладаг NCD Group–дээ талархал илэрхийлж, цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.

Захиалагч: #NCD_Group
Төслийн нэр: #RiverGarden, Food court
Хийгдсэн ажил: Интерьер зураг, дотор заслын ажил гүйцэтгэв
Талбайн хэмжээ: 525 м2
Хугацаа: 30 хоног
Он: 2019 он